🖼️ Drag'n'Crypt ULTRA 2.3.2

🖼️
 • Phát hành: Hans-Joachim Schlingensief
 • Drag’n’Crypt ULTRA (DCU) là công cụ mã hóa tập tin rất dễ sử dụng với thuật toán TEA mạnh. Nó hỗ trợ kéo/thả, không cần cài đặt nên có thể được sử dụng di động trên ổ đĩa USB.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.988

🖼️ Drag’n'Crypt ULTRA 2.3.1

🖼️
 • Phát hành: Hans-Joachim Schlingensief
 • Để an toàn cho các dữ liệu cá nhân quan trọng, bạn có thể sử dụng các chương trình mã hoá dữ liệu.Chương trình Drag’n’Crypt ULTRA thực hiện toàn bộ các thao tác mã hoá chỉ bằng phương pháp kéo/thả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.028