🖼️ Resort Island Tycoon cho Android 1.19 Game quản lý khu nghỉ mát hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Happy Mobile Game
  • Resort Island Tycoon là một trò chơi mô phỏng quản lý khu nghỉ mát tuyệt đẹp. Game sẽ giúp kiểm tra kỹ năng quản lý tài nguyên và thời gian của bạn.
  • android Version: 1.19

🖼️ Supermarket Tycoon cho Android 1.39 Game quản lý siêu thị hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Happy Mobile Game
  • Điều hành chuỗi siêu thị và cửa hàng tạp hóa trong trò chơi mô phỏng Supermarket Tycoon cho Android để trở thành ông trùm kinh doanh giàu có trong thành phố!
  • android Version: 1.39