🖼️ Snow Roll cho iOS 1.0 Game hành động đi cảnh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Happymagenta
  • Nền tảng đồ họa 8-bit và cốt truyện đơn giản đã làm nên tựa game Snow Roll - trò chơi dạng giải cứu hấp dẫn và vô cùng “hại não”, thậm chí còn khó hơn cả bom tấn Flappy Bird một thời.
  • ios Version: 1.0