🖼️ BestKey Keylogger 3.0 Ứng dụng theo dõi máy tính miễn phí

🖼️
 • Phát hành: HeavenWard
 • BestKey Keylogger bao gồm tất cả những tính năng của một phần mềm keylogger trong một file nhỏ gọn, được phát triển bởi HeavenWard. Nó được tải về và cài đặt chỉ trong vài giây và ghi lại những hoạt động bàn phím của bất kỳ ứng dụng hay trang web nào.
 • windows Version: 3.0.17
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.394

🖼️ HeavenWard Free Keylogger 2.2 Giám sát hoạt động bàn phím

🖼️
 • Phát hành: HeavenWard
 • HeavenWard Free Keylogger là một phần mềm miễn phí cho phép giám sát và ghi lại tất cả hoạt động trên bàn phím máy tính. Đồng thời, ứng dụng này cũng sẽ ghi lại thông tin bàn phím đi kèm với thời gian và ứng dụng được mở.
 • windows Version: 2.2.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.009

🖼️ eMonit 3.0 Giám sát hoạt động máy tính

🖼️
 • Phát hành: HeavenWard
 • eMonit là một ứng dụng giám sát các máy tính khác, giúp chủ doanh nghiệp theo dõi máy tính của nhân viên.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

🖼️ LightLogger 4.0 Phần mềm giám sát máy tính

🖼️
 • Phát hành: HeavenWard
 • LightLogger là phần mềm giám sát máy tính, cho phép bạn theo dõi những gì đang xảy ra trên máy tính của bạn.
 • windows Version: 4.0.7.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.018