🖼️ Facebook - Delete All Messages cho Chrome 1.4 Xóa vĩnh viễn tất cả tin nhắn Facebook

🖼️
  • Phát hành: henrygreenface
  • Delete All Messages for Facebook là add-on xóa toàn bộ tin nhắn Facebook cùng một lúc, vĩnh viễn, chỉ với một vài cú nhấp chuột.
  • windows Version: 1.4.6
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 11.589