🖼️ ScreenHaven for Mac

🖼️
 • Phát hành: Holy Mackerel Software
 • ScreenHaven là một ứng dụng chia sẻ màn hình desktop. Chương trình này được thiết kế để trở thành “bạn đồng hành” với thiết bị hội thảo (ví dụ, TeleKit) nhằm giảm thiểu việc đi lại...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 273

🖼️ DocHaven for Mac

🖼️
 • Phát hành: Holy Mackerel Software
 • DocHaven là một thư viện chia sẻ dữ liệu và là một thay thế dành cho các folder thông thường trên máy tính. Dữ liệu của bạn được sao lưu và có thể khôi phục bất kì lúc nào bạn cần tới chúng...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 237

🖼️ CRMHaven for Mac

🖼️
 • Phát hành: Holy Mackerel Software
 • CRMHaven là một sách địa chỉ được chia sẻ. Các danh sách liên lạc của bạn đều được chia sẻ (nếu bạn có nhiều người dùng trong nhóm) để khi bạn tạo ra bất kì một thay đổi nào, chúng đều được hiển thị ngay trên máy tính của họ...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 206