DocHaven for Mac

Tải về
3 (1) Holy Mackerel Software Dùng thử 237 Dung lượng: 19,8 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.3/Server/10.3.9/10.4/Server/10.5/Server/10.6

DocHaven là một thư viện chia sẻ dữ liệu và là một thay thế dành cho các folder thông thường trên máy tính. Dữ liệu của bạn được sao lưu và có thể khôi phục bất kì lúc nào bạn cần tới chúng. Bạn có thể lưu lại dữ liệu của mình trong “Project”, ghi chúng vào và kiểm tra chúng. Chỉ một người có thể thực hiện một dự án trong mọt lúc nên bạn sẽ thường xuyên biết được đâu là phiên bản mới nhất. Những người khác có thể xem một dự án nhưng không thể thay đổi chusnug. Mỗi khi một Project hoàn thành, nó vẫn sẽ giữ các phiên bản cũ. Vì vậy bạn không chỉ có các phiên bản mới nhất mà nếu chẳng may xảy ra lỗi với một Project, bạn có thể quay trở lại phiên bản trước đó. Mỗi lần một người nào đó cố gắng lấy ra một Project họ đã xác nhận, họ phải là chủ của Project này hoặc là thành viên của nhóm có Project này. DocHaven nén các Project trước khi lưu trữ chúng, lưu chúng vào ổ cứng của bạn.

Phiên bản mới này có:

 • Nếu có một lỗi nào với FTP Archiving phiên bản mới nhất, Project sẽ không bị xóa và được lưu trữ.
 • Cửa sổ Transfers giờ đây xe hiển thị vòng tròn quá trình, bên cạnh thanh quá trình.
 • Cửa sổ Transfers sẽ hiển thị đúng trong Windows.
 • Điền chữ vào SpotFind sẽ không bị chậm nữa.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 19,8 MB
 • Lượt xem: 241
 • Lượt tải: 237
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.3/Server/10.3.9/10.4/Server/10.5/Server/10.6
Liên kết tải về

Link Download chính thức: