🖼️ Idle Goddess cho iOS 1.1 Game AFK chiến đấu cùng các nữ thần

🖼️
  • Phát hành: HONGKONG FEIFAN
  • Idle Goddess là một game nhập vai chiến đấu nhàn rỗi, nơi bạn tập hợp các nữ thần để chiến đấu với quỷ dữ, cứu vùng đất Ania.
  • ios Version: 1.1