🖼️
  • Falling Frontier Game RTS chiến tranh không gian
  • Falling Frontier là trò chơi chiến thuật thời gian thực RTS nhấn mạnh vào phong cách khoa học viễn tưởng, nơi yếu tố thông tin và hậu cần sẽ quyết định thắng bại.
  • Xếp hạng: 4 · 6 Phiếu bầu