🖼️ Naruto: Slugfest cho iOS 1.2 Siêu phẩm game Naruto thế giới mở độc đáo

🖼️
 • Phát hành: HYDROGEN HAPPY
 • Naruto Slugfest là game MMORPG hành động thế giới mở 3D đầu tiên trên thế giới, được chuyển thể từ bộ manga Naruto gốc.
 • ios Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.775

🖼️ Naruto: Slugfest cho Android 1.0 Siêu phẩm Naruto thế giới mở mới cho Android

🖼️
 • Phát hành: HYDROGEN HAPPY
 • Bước vào thế giới Naruto và tạo ra câu chuyện của riêng bạn trong game Naruto: Slugfest!
 • android Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.051