🖼️ Multi Packer 2.12 Tạo phần mềm portable

🖼️
  • Phát hành: Iancuta Cornel
  • Làm thế nào để tạo ra phiên bản tự chạy mà không cần cài đặt (hay còn gọi là portable) cho các phần mềm ưa thích có lẽ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải với rất nhiều thần dân IT. Phần mềm portable bằng tiện ích Multi Packer sẽ giúp bạn điều này.
  • windows Version: 2.12
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.885