🖼️ iBackup Viewer for Mac 2.7 Xuất dữ liệu sao lưu iPhone sang Mac

🖼️
  • Phát hành: iMacTools
  • iBackup Viewer for Mac là một phần mềm miễn phí, đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng quản lý và theo dõi dữ liệu của iPhone từ máy tính Mac của mình. Trong đó, bạn có thể giám sát các thông tin như danh bạ, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn SMS và dữ liệu về các ứng dụng cài đặt trên iPhone.
  • mac Version: 2.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 72

🖼️ IMT Image Converter for Mac 2.42 Chuyển đổi và thay đổi kích cỡ hình ảnh

🖼️
  • Phát hành: iMacTools
  • IMT Image Converter for Mac là chương trình chuyển đổi các định dạng hình ảnh và thay đổi kích cỡ hình ảnh trên hệ điều hành Mac OS X.
  • mac Version: 2.42