🖼️ Google Translate cho Opera 12.24 Tiện ích Google Dịch trên trình duyệt Opera

🖼️
  • Phát hành: imtranslator
  • Google Translate for Opera 12.24 là add-on biên dịch văn bản (tối đa 5.000 ký tự), dịch từ (từ điển), cụm từ và trang web thông qua dịch vụ dịch thuật Google Translate nổi tiếng.
  • windows Version: 12.24
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 711