🖼️ Orange Adventure Demo Game phiêu lưu đi cảnh cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Indio Games
  • Trong Orange Adventure, người chơi sẽ điều khiển nhân vật đi đến cuối mỗi bài chơi với đủ số lượng cam cần thiết để mở khóa lối ra. Đây là game phiêu lưu đi cảnh cho máy tính có đồ họa sặc sỡ khiến người chơi nhớ lại thể loại game cổ điển ngày trước.
  • windows Version: Demo
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 82