🖼️ Typing Quick & Easy Phần mềm luyện gõ 10 ngón

🖼️
 • Phát hành: Individual Software
 • Typing Quick & Easy là phần mềm luyện gõ 10 ngón dành cho những người đang tập đánh máy.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 931

🖼️ ResumeMaker Professional 18.1 Phần mềm viết CV, resume chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Individual Software
 • ResumeMaker Professional là phần mềm tạo CV, lý lịch công việc chuyên nghiệp với danh sách mẫu phong phú và hướng dẫn chi tiết để tạo CV từ đầu. Ngoài ra nó còn có các công cụ giúp tìm kiếm việc làm nhanh chóng, thuận tiện.
 • windows Version: 18.1.3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 180