🖼️ InerziaTimer for Mac 2.4 Chiếc đồng hồ đa năng

🖼️
  • Phát hành: InerziaSoft
  • Một công cụ nhỏ gọn của Cocoa. Nó sẽ hiển thị cho bạn một chiếc đồng hồ đếm ngược về một ngày nào đó, một đồng hồ bấm giờ với nút thời gian và một đồng hồ báo thức.
  • mac Version: 2.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.607