🖼️ Pokemon Magikarp Jump Game săn Pokemon - Cá chép hóa rồng

🖼️
  • Phát hành: iNextMSCEO
  • Pokemon Magikarp Jump là game huấn luyện Pokemon miễn phí trên máy tính Windows và thiết bị di động Windows Mobile. Trong vai trò huấn luyện viên, nhiệm vụ của bạn là săn Pokemon Magikarp và huấn luyện để Magikarp trở thành “Cá chép hóa rồng” siêu đẳng.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 351