🖼️ Heaven's Vault Game phiêu lưu giải mã ngôn ngữ cổ đại

🖼️
  • Phát hành: inkle
  • Phiêu lưu khám phá những tàn tích bị lãng quên của Nebula, đọc những câu ghi trên bia mộ cổ và tìm hiểu quá khứ xa xôi trong tựa game khoa học viễn tưởng chủ đề khảo cổ học Heaven's Vault.
  • windows