🖼️ Intel XDK cho Mac Build 2366 Môi trường phát triển ứng dụng lai cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Intel Corporation
  • Intel XDK cho Mac mang đến một môi trường phát triển ứng dụng lai mạnh mẽ, hoàn toàn miễn phí, bao gồm quy trình làm việc khép kín từ xây dựng, kiểm thử, mô phỏng trên các thiết bị, gỡ lỗi đến khi đưa lên các cửa hàng ứng dụng.
  • mac Version: Build 2366

🖼️ Intel XDK Build 2366 Công cụ phát triển ứng dụng lai

🖼️
  • Phát hành: Intel Corporation
  • Intel XDK là một công cụ phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà phát triển trong việc tạo ra những trò chơi, ứng dụng web, điện thoại di động hấp dẫn, phù hợp với công nghệ HTML5. Với trình soạn thảo, giả lập, kiểm tra, gỡ lỗi được tích hợp sẵn, Intel XDK là bạn đồng hành hoàn hảo cho các nhà phát triển điện thoại di động,
  • windows Version: Build 2366
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 317