🖼️ ColorZilla cho Chrome 0.5 Lấy mã màu của bất kỳ điểm ảnh nào trên web

🖼️
  • Phát hành: iosart labs
  • ColorZilla là tiện ích lấy mã màu hết sức tiện lợi cho các nhà thiết kế. Ngoài ra nó cũng cung cấp tính năng phân tích mã màu CSS được sử dụng trong trang web.
  • windows Version: 0.5.6
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.167