🖼️ PaperPlane Smart Launch 1.0 Giả lập giao diện iPad trên máy tính Windows

🖼️
  • Phát hành: ItigIc
  • PaperPlane Smart Launch là một launcher thông minh, miễn phí cho phép khởi động máy tính của bạn giống như một chiếc iPad, giúp truy cập nhanh hơn đến các ứng dụng, URL, tập tin thường xuyên được sử dụng, tất cả ở cùng một nơi.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 670