🖼️ IXL cho iOS 3.3 Phần mềm học Toán và Tiếng Anh trên iPhone, iPad

🖼️
 • Phát hành: IXL LEARNING
 • IXL là ứng dụng giáo dục hỗ trợ học Toán và tiếng Anh cho học sinh ở mọi cấp lớp, giúp học viên có thể học ở mọi lúc mọi nơi, tiếp cận với kho kiến thức tiêu chuẩn, toàn diện và học mà như chơi - chơi mà học.
 • ios Version: 3.3.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

🖼️ IXL cho Android Ứng dụng học Toán và Tiếng Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: IXL Learning
 • IXL cho Android là ứng dụng bổ trợ kiến thức Toán học và Tiếng Anh tuyệt vời, phù hợp với cả học sinh Tiểu học, Trung học và Phổ thông. IXL cho Android hiện được phát hành miễn phí trên Google Play Store.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

🖼️ IXL Khóa học kỹ năng online cho học sinh

🖼️
 • Phát hành: IXL Learning
 • IXL là website học trực tuyến miễn phí dành cho các cấp học, từ trẻ mẫu giáo cho đến học sinh lớp 12. IXL Learning cung cấp chương trình học toàn diện và theo chuẩn với các môn học chính là Toán, Nghệ thuật ngôn ngữ, Khoa học và Xã hội.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 443