🖼️
  • Jaksta Streaming Media Recorder for Mac
  • Jaksta Streaming Media Recorder là phương tiện đi đầu trong dòng máy thu âm và chuyển đổi nay đã có trên Mac. Có nó trong tay bạn dễ dàng chuyển đổi sang định dạng AVI, MPEG4, WMV... và
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Jaksta Streaming Media Recorder (64 bit)
  • Jaksta Streaming Media Recorder là phần mềm giúp bạn tìm, download và chuyển đổi các đoạn phim video, âm thanh và radio từ những trang web phổ biến
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Jaksta Streaming Media Recorder (32 bit)
  • Jaksta Streaming Media Recorder là phần mềm giúp bạn tìm, download và chuyển đổi các đoạn phim video, âm thanh và radio từ những trang web phổ biến
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu