Jaksta Streaming Media Recorder (32 bit)

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 631,7 MB
  • Lượt xem: 4.028
  • Lượt tải: 4.019
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista, .NET Framework 2.0
Giới thiệu

Jaksta Streaming Media Recorder là phần mềm giúp bạn tìm, download và chuyển đổi các đoạn phim video, âm thanh và radio từ những trang web phổ biến như: YouTube™, Metacafe™, MySpace™, Charle Rose™, Project PlayList™, Google™Video, NBC™, Lala™, Reuters™, Yahoo!™ Music, LiveStream™, Hulu™, Fancast™, XM™ Radio, Sirius™ Radio, Grooveshark™, ABC iView™, BBC™, AOL™ Music, AOL™ Video, DailyMotion™, Live365™, Pandora™, Blip.tv…

Tổng hợp

Liên kết tải về