🖼️
🖼️
  • JANDI Phần mềm chat và làm việc nhóm hiệu quả
  • JANDI là phần mềm chat tiện ích, tích hợp mọi tính năng bạn cần để làm việc nhóm hiệu quả. Với công cụ này, người dùng có thể giao tiếp, chia sẻ tệp và trao đổi với nhau mà không cần email.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu