🖼️ JANDI cho Mac Phần mềm chat và làm việc nhóm hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: JANDI
  • JANDI là nền tảng giao tiếp dành cho doanh nghiệp với tính năng nhắn tin và trò chuyện nhóm. Với phần mềm này, người dùng có thể chia sẻ tin nhắn / tệp và quản lý danh sách việc cần làm.
  • mac

🖼️ JANDI Phần mềm chat và làm việc nhóm hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: JANDI
  • JANDI là phần mềm chat tiện ích, tích hợp mọi tính năng bạn cần để làm việc nhóm hiệu quả. Với công cụ này, người dùng có thể giao tiếp, chia sẻ tệp và trao đổi với nhau mà không cần email.
  • windows