🖼️ Lost continent cho iOS 3.0 Game MMORPG hấp dẫn cho iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: Javier Corrado
  • Giống như hầu hết các game MMORPG khác, người chơi Lost continent phải tạo một nhân vật trong số 8 lớp nhân vật khác nhau để có thể đặt chân đến Lost continent và chiến đấu với quái vật.
  • ios Version: 3.0.2