🖼️ KiCad 4.0 Phần mềm thiết kế vi mạch miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Jean Pierre Charras
  • KiCad là phần mềm vẽ mạch in miễn phí, thiết kế sơ đồ điện và bo mạch in, mở file Gerber và tạo netlist miễn phí. Phần mềm hoạt động đa nền tảng và cung cấp khá nhiều tính năng hữu ích cho nhà thiết kế kỹ thuật.
  • windows Version: 4.0.2
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.583