🖼️
  • Mandelbulb 3D

    Phần mềm thiết kế hình ảnh fractal
  • Mandelbulb 3D là một ứng dụng miễn phí tạo hình ảnh phân dạng (fractan) 3D. Môi trường phối cảnh 3D bao gồm ánh sáng, màu sắc, độ bóng, hiệu ứng ánh sáng - bóng tối và độ sâu trường ảnh cho phép người dùng dễ dàng thay đổi các hiệu ứng ảnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu