🖼️ Darktable cho Mac 2.2 Phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Johannes Hanika
  • Darktable cho Mac là phần mềm xử lý ảnh độc đáo. Nó mô phỏng căn phòng tối và bảng ánh sáng ảo dành riêng cho các nhiếp ảnh gia, cho phép người dùng tạo cơ sở dữ liệu ảnh âm bản và có thể chỉnh sửa ảnh thô.
  • mac Version: 2.2.5