🖼️ Windows 7 Logon Background Changer 1.5 Tiện ích đổi màn hình đăng nhập Win 7

🖼️
 • Phát hành: Julien MANICI
 • Windows 7 Logon Background Changer là phần mềm mã nguồn mở miễn phí, cho phép thay đổi hình nền của màn hình đăng nhập Windows 7 (hay còn gọi là Welcome screen, Login screen hay LogonUI).
 • windows Version: 1.5.2
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.564

🖼️ Immersive Explorer 0.3 Thay thế trình duyệt file mặc định trong Windows

🖼️
 • Phát hành: Julien MANICI
 • Immersive Explorer được thiết kế như là một phần mềm thay thế trình duyệt file mặc định trong Windows (được gọi là Windows Explorer).
 • windows Version: 0.3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 400