🖼️ BGEye 3.0 Ứng dụng xem cấu hình máy tính

🖼️
 • Phát hành: Keith Gordon
 • BGEye là một phần mềm giúp bạn xem toàn bộ cấu hình phần cứng máy tính một cách mới mẻ, khác hẳn so với các phần mềm từ trước đến nay.
 • windows Version: 3.0.4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.190

🖼️ Storage Point

🖼️
 • Phát hành: Keith Gordon
 • Tập kết dữ liệu mang tính chọn lọc (selective data collecting) là một khái niệm phổ biến, được dùng để chỉ tiến trình gom góp mọi tập tin cùng loại hoặc cùng nhóm về một địa điểm duy nhất nhằm thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm hoặc sao lưu dự phòng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 587