🖼️ Pillbox Ứng dụng nhắc uống thuốc cho máy tính & Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: kidjenius
  • Pillbox là ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng giúp nhắc nhở người dùng uống thuốc đúng giờ bằng âm thanh reo càng lúc càng to. Ứng dụng này còn đưa ra một danh sách giúp bác sĩ biết rằng người dùng đang uống những loại thuốc nào.
  • windows