🖼️
  • Kiran's Typing Tutor Phần mền luyện gõ 10 ngón
  • phần mềm luyện gõ 10 ngón Kiran's Typing Tutor là một trong những lựa chọn hoàn hảo cùng với Mario Teaches Typing giúp những người bắt đầu tập đánh máy biết được cách đặt các ngón tay đúng chuẩn.
  • Xếp hạng: 4 · 70 Phiếu bầu