🖼️ Calibre 5.8 Quản lý thư viện eBook

🖼️
 • Phát hành: Kovid Goyal
 • Calibre 5.8.1 là phần mềm mã nguồn mở miễn phí dùng để quản lý thư viện e-book được phát triển dành cho người sử dụng sách điện tử. Calibre còn giúp chuyển đổi e-book sang nhiều định dạng khác nhau.
 • windows Version: 5.8.1
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.826

🖼️ Calibre cho Mac 5.8 Quản lý thư viện e-book

🖼️
 • Phát hành: Kovid Goyal
 • Calibre 5.8.1 là phần mềm mã nguồn mở miễn phí dùng để quản lý thư viện e-book được phát triển cho người sử dụng sách điện tử.
 • mac Version: 5.8.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 915

🖼️ Calibre Portable 5.8 Quản lý thư viện e-book

🖼️
 • Phát hành: Kovid Goyal
 • Calibre 5.8.1 là phần mềm mã nguồn mở miễn phí dùng để quản lý thư viện e-book được phát triển vởi ngưởi sử dụng sách điện tử cho người sử dụng sách điện tử.
 • windows Version: 5.8.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.854

🖼️ Calibre cho Linux 3.39 Phần mềm đọc và quản lý sách điện tử miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Kovid Goyal
 • Calibre cho Linux 3.39.1 là một phần mềm quản lý thư viện sách mã nguồn mở được phát triển bởi người dùng e-Book. Phần mềm hoạt động đa nền tảng, tương thích với nhiều thiết bị và được cung cấp hoàn toàn miễn phí.
 • linux Version: 3.39.1