🖼️
  • File Renamer Turbo
  • File Renamer Turbo là một ứng dụng giúp bạn dễ dàng đổi tên thư mục và các tập tin mà không gặp bất kì một rắc rối. File Renamer Turbo sẽ giữ cho tất cả các tập tin âm thanh, ảnh và video của bạn trở nên dễ dàng quản lý
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Email Sender Deluxe
  • Email Sender Deluxe 2.31 giúp bạn dễ dàng nhập danh sách người nhận email từ cơ sở dữ liệu sẵn có, Excel, văn bản hoặc tự mình nhập vào bằng tay. Đây là công cụ hữu ích cho những ai thường xuyên phải gửi thư điện tử đến hàng loạt khách hàng.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • ImageBadger Image Converter
  • ImageBadger Image Converter 4.949 là công cụ dùng để cắt hay ghép nhiều bức ảnh lại với nhau, chuyển đổi qua lại giữa các định dạng mà vẫn đảm bảo chất lượng file ảnh.
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu