Email Sender Deluxe

Tải về
3,5 (2) Kristanix Software Dùng thử 4.130 Dung lượng: 9,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Email Sender Deluxe 2.31 giúp bạn dễ dàng nhập danh sách người nhận email từ cơ sở dữ liệu sẵn có, Excel, văn bản hoặc tự mình nhập vào bằng tay. Đây là công cụ hữu ích cho những ai thường xuyên phải gửi thư điện tử đến hàng loạt khách hàng.

Sử dụng Email Sender Deluxe sẽ làm cho công việc hàng ngày này của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ với thao tác chọn danh sách người nhận, soạn thư và click vào nút Send!.

Bạn có thể tạo các mẫu emai dưới dạng HTML hoặc dạng văn bản thông thường. Qua đó sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn trong những lần gửi tiếp theo.

Các tính năng chính của chương trình:
- Gửi thư cá nhân một cách nhanh chóng.
- Dễ dàng nhập danh sách người nhận từ cơ sở dũ liệu.
- Hỗ trợ cơ sở dữ liệu dạng ODBC như Oracle, SQL Server, Access, MySQL..
- Nhập danh sách người nhận từ file
- Hỗ trợ file text, CSV và bảng tinh Excel.
- Bộ biên tập HTML trực quan:
- Bạn có thể dễ dàng tạo email dạng HTML với bộ biên tập WYSIWYG.
- Dễ dàng quản lý các loại tài khoản mail khác nhau.
- Quản ly riêng tư cho từng email bằng các điền thông tin cụ thể của từng người nhận.
- Xem trước email trước khi gửi
- Chèn hình ảnh vào email. Hỗ trợ cả dạng nhúng.
- Đính kèm tập tin.
- Gửi cả định dạng văn bản cũng như HTML của email.
- Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ.
- Gửi song song nhiều kết nối đảm bảo tốc độ nhanh.
- Tự động gửi lại những email bị lỗi.
- Tự động cập nhật cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng SMTP server hoặc PickUp service.
- Dễ dàng quản lý toài khoản người gửi, nhóm những người nhận hoặc các mẫu email.


3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,3 MB
  • Lượt xem: 4.154
  • Lượt tải: 4.130
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: