🖼️ Picture-Desk Batch Converter

🖼️
 • Phát hành: KudrSoft
 • Picture-Desk Batch Converter 1.3 là một cải tiến cho việc chuyển đổi hàng loạt với rất nhiều tính năng xử lý hình ảnh xoay, thay đổi kích thước hình ảnh, thêm chống trộm "X", che phủ văn bản...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 638

🖼️ Easy FlashMaker 1.5

🖼️
 • Phát hành: KudrSoft
 • Easy FlashMaker là một công cụ đơn giản để tạo file FLASH (file SWF). Các công cụ tạo file flash chuyên nghiệp rất phức tạp và khó sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.254

🖼️ GIF2SWF Converter v.1.2

🖼️
 • Phát hành: Kudrsoft
 • GIF2SWF Converter (GIF to SWF) là tiện ích đơn giản giúp chuyển đổi các tập tin GIF động sang định dạng Macromedia Flash Movies (SWF). Bạn dễ dàng thực hiện chuyển đổi cho một tập tin GIF đơn hay toàn thư mục, bao gồm cả các thư mục con.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.735

🖼️ AVI2Flash Converter 1.5 Chuyển đổi file AVI sang Macromedia Flash

🖼️
 • Phát hành: KudrSoft
 • AVI2Flash Converter là một chương trình đơn giản cho phép bạn chuyển đổi từ tập tin AVi sang Macromedia Flash (SWF hay FLV).
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.522

🖼️ Aesop GIF Creator 2.0

🖼️
 • Phát hành: KudrSoft
 • Aesop GIF Creator là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tạo nên những tấm banner quảng cáo, nút bấm, logo hay những hình ảnh đồ họa một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.748