🖼️
 • Picture-Desk Batch Converter

 • Picture-Desk Batch Converter 1.3 là một cải tiến cho việc chuyển đổi hàng loạt với rất nhiều tính năng xử lý hình ảnh xoay, thay đổi kích thước hình ảnh, thêm chống trộm "X", che phủ văn bản...
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy FlashMaker 1.5

 • Easy FlashMaker là một công cụ đơn giản để tạo file FLASH (file SWF). Các công cụ tạo file flash chuyên nghiệp rất phức tạp và khó sử dụng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GIF2SWF Converter v.1.2

 • GIF2SWF Converter (GIF to SWF) là tiện ích đơn giản giúp chuyển đổi các tập tin GIF động sang định dạng Macromedia Flash Movies (SWF). Bạn dễ dàng thực hiện chuyển đổi cho một tập tin GIF đơn hay toàn thư mục, bao gồm cả các thư mục con.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Aesop GIF Creator 2.0

 • Aesop GIF Creator là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tạo nên những tấm banner quảng cáo, nút bấm, logo hay những hình ảnh đồ họa một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu