GIF2SWF Converter v.1.2

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 4.739
  • Lượt tải: 4.735
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows9X/NT/ME/XP/2000/2003/Vista
Giới thiệu

GIF2SWF Converter (GIF to SWF) là tiện ích đơn giản giúp chuyển đổi các tập tin GIF động sang định dạng Macromedia Flash Movies (SWF). Bạn dễ dàng thực hiện chuyển đổi cho một tập tin GIF đơn hay toàn thư mục, bao gồm cả các thư mục con.

Các tính năng
:

- Hỗ trợ chuyển đổi bằng dòng lệnh - rất phù hợp cho các máy chủ web.
- Phim SWF xuất ra có thể liên kết tới một đường dẫn URL nhất định.
- Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo