🖼️ Pixel royale shoot cho iOS 2.0 Game sinh tồn giống PUBG, đồ họa Minecraft

🖼️
  • Phát hành: Kun Jiang
  • Pixel royale shoot là một game sinh tồn kết hợp với bắn súng giống PUBG nhưng được thể hiện trong thế giới sandbox hình khối giống Minecraft.
  • ios Version: 2.0