🖼️
  • My Hospital cho iOS Game quản lý bệnh viện vui nhộn
  • My Hospital cho iOS là game mô phỏng xây dựng và quản lý bệnh viện, nơi bạn vừa đóng vai trò là bác sĩ vừa là người chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển bệnh viện thành nơi khám chữa bệnh chất lượng cao của thành phố.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu