🖼️ LAlarm 5.7 Phần mềm chống trộm Laptop

🖼️
  • Phát hành: Lalarm Systems
  • LAlarm là phần mềm miễn phí có chức năng chống trộm dành cho Laptop. Chương trình sẽ phát ra tiếng báo động lớn khi ai đó chạm vào laptop khi chưa được phép hoặc chương trình sẽ tự phát hủy các dữ liệu nhạy cảm trong trường hợp laptop đã bị
  • windows Version: 5.7
  • Đánh giá: 18
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 15.694