🖼️ HiNative cho iOS 4.1 Học ngoại ngữ với người bản xứ trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Lang-8
  • HiNative for iOS là ứng dụng cộng đồng người học ngoại ngữ cho người dùng trên toàn thế giới, nơi bạn có thể học cách phát âm và giao tiếp tiếng nước ngoài thông qua hình thức đặt câu hỏi và trả lời.
  • ios Version: 4.1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 150