🖼️ Dead Deer 2.9 Công cụ tạo game 3D miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Laurent Cance
  • Dead Deer là ứng dụng cho phép tạo game 3D, chạy demo trong một môi trường làm việc thân thiện, cung cấp những công cụ cần thiết cho việc xử lý kết cấu và tạo hiệu ứng đổ bóng thực tế.
  • windows Version: 2.9.2015.12
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.127