🖼️ Houseparty cho iOS 1.40 Ứng dụng chat video nhóm tụ họp bạn bè cực vui

🖼️
  • Phát hành: Life On Air
  • Houseparty là mạng xã hội gọi video nhóm, nơi bạn có thể kết nối, nhìn mặt trực tiếp, trò chuyện, hội họp và vui chơi với bạn bè. Nó hoạt động tương tự như tính năng gọi video nhóm ở Skype, Facebook Messenger.
  • ios Version: 1.40.3

🖼️ Meerkat cho iOS 1.0 Mạng chia sẻ video trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Life On Air
  • Meerkat for iOS là mạng xã hội mới và độc quyền trên nền tảng iOS, cho phép người dùng chia sẻ video trực tuyến và có sức lan tỏa mạnh từ iPhone, iPad hoặc iPod Touch của mình.
  • ios Version: 1.0.2