🖼️ Tentlan Game xây dựng đế chế cổ đại

🖼️
  • Phát hành: Lionmoon UG
  • Hóa thân thành hoàng đế Maya trong tựa game xây dựng đế chế mới và miễn phí trên Steam - Tentlan. Game Tentlan được phát triển theo phong cách Idle cổ điển.
  • windows