🖼️ Litho for iOS 2.1 Hiệu ứng ảnh theo lớp trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Litho
  • Litho for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một bộ sưu tập các bộ lọc ảnh theo lớp độc đáo và hoàn toàn miễn phí.
  • ios Version: 2.1