🖼️
 • LN Duplicates Cleaner
 • LN Duplicates Cleaner là một ứng dụng tiện dụng cho phép bạn gỡ bỏ bản sao thông tin trong Lotus Notes Contacts và Calendar một cách nhanh chóng mà thông minh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DesktopMirror Suite
 • DesktopMirror Suite là một gói đồng bộ hóa thông tin giữa Microsoft Outlook, Palm Desktop, Google Contacts và Google Calendar. Bạn có thể sử dụng DesktopMirror Suite để đồng bộ Contact, Calendar, thông tin Task ant.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DesktopMirror for Lotus Notes and ACT
 • DesktopMirror for Lotus Notes and ACT cho phép bạn đồng bộ thông tin giữa Lotus Notes và ACT, nó đồng bộ các dữ liệu sau đây: ACT - Danh bạ và Lotus Notes Danh bạ. ACT! Lotus Notes và Lotus Notes Cenlendar.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • DesktopMirror for Outlook and ACT
 • DesktopMirror for Outlook and ACT là một ứng dụng trực quan sẽ cho phép người dùng đồng bộ hóa dữ liệu giữa Microsoft Outlook và ACT.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DesktopMirror for Outlook and Google
 • DesktopMirror for Outlook and Google là một ứng dụng chuyên nghiệp, được thiết kế để đồng bộ hóa lịch , danh bạ Outlook và email của Google.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes
 • DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes là một ứng dụng chuyên nghiệp, được thiết kế để đồng bộ hóa lịch và danh bạ giữa Lotus Notes và Outlook.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LiveImage Converter 1.0 Build 1020
 • Ứng dụng LiveImage Converter là một công cụ cho phép bạn chuyển đổi các hình ảnh một cách dễ dàng đặc biệt khi bạn muốn làm cho các bức ảnh nhỏ hơn hoặc cắt lấy một phần bức ảnh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu