🖼️ LN Duplicates Cleaner

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • LN Duplicates Cleaner là một ứng dụng tiện dụng cho phép bạn gỡ bỏ bản sao thông tin trong Lotus Notes Contacts và Calendar một cách nhanh chóng mà thông minh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 252

🖼️ DesktopMirror Suite

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • DesktopMirror Suite là một gói đồng bộ hóa thông tin giữa Microsoft Outlook, Palm Desktop, Google Contacts và Google Calendar. Bạn có thể sử dụng DesktopMirror Suite để đồng bộ Contact, Calendar, thông tin Task ant.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 435

🖼️ DesktopMirror for Lotus Notes and ACT

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • DesktopMirror for Lotus Notes and ACT cho phép bạn đồng bộ thông tin giữa Lotus Notes và ACT, nó đồng bộ các dữ liệu sau đây: ACT - Danh bạ và Lotus Notes Danh bạ. ACT! Lotus Notes và Lotus Notes Cenlendar.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

🖼️ DesktopMirror for Outlook and Palm Desktop

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • DesktopMirror for Outlook cho phép bạn đồng bộ hóa thông tin giữa các máy tính để bàn Palm và Microsoft Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 207

🖼️ DesktopMirror for Outlook and ACT

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • DesktopMirror for Outlook and ACT là một ứng dụng trực quan sẽ cho phép người dùng đồng bộ hóa dữ liệu giữa Microsoft Outlook và ACT.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 235

🖼️ DesktopMirror for Outlook and Google

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • DesktopMirror for Outlook and Google là một ứng dụng chuyên nghiệp, được thiết kế để đồng bộ hóa lịch , danh bạ Outlook và email của Google.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 285

🖼️ DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes là một ứng dụng chuyên nghiệp, được thiết kế để đồng bộ hóa lịch và danh bạ giữa Lotus Notes và Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

🖼️ LiveImage Converter 1.0 Build 1020

🖼️
 • Phát hành: LivePIM Software
 • Ứng dụng LiveImage Converter là một công cụ cho phép bạn chuyển đổi các hình ảnh một cách dễ dàng đặc biệt khi bạn muốn làm cho các bức ảnh nhỏ hơn hoặc cắt lấy một phần bức ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 498