DesktopMirror for Lotus Notes and ACT

3 (1) LivePIM Software Dùng thử 178 Dung lượng: 999 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

DesktopMirror for Lotus Notes and ACT cho phép bạn đồng bộ thông tin giữa Lotus Notes và ACT, nó đồng bộ các dữ liệu sau đây: ACT - Danh bạ và Lotus Notes Danh bạ. ACT! Lotus Notes và Lotus Notes Cenlendar.

Hơn nữa ứng dụng này rất dễ sử dụng để người mới bắt đầu cũng có thể đồng bộ dữ liệu của mình dễ dàng chỉ với vài cú click chuột

Nó là một giải pháp đơn giản và thẳng để đồng bộ Lotus Notes và ACT! Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu trong một chiều hoặc hai chiều.

DesktopMirror sẽ không xoá thông tin trong quá trình đồng bộ hóa vì thế dữ liệu của bạn được an toàn. Ngoài ra, DesktopMirror có bản sao thông minh, cơ chế kiểm tra để tránh tạo ra các bản sao hồ sơ.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 999 KB
  • Lượt xem: 188
  • Lượt tải: 178
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7