🖼️ English Translator cho Android 3.6 Phần mềm biên dịch tiếng Anh online

🖼️
 • Phát hành: Livio
 • English Translator for Android là công cụ biên dịch trực tuyến từ vựng đa ngôn ngữ cho Android.
 • android Version: 3.6.1
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.193

🖼️ Livio English Dictionary cho Android 2.9 Từ điển tiếng Anh offline cho Android

🖼️
 • Phát hành: Livio
 • Livio English Dictionary là ứng dụng từ điển tiếng Anh rất thuận tiện cho người dùng nhờ tính năng hoạt động không cần kết nối Internet. Đơn giản là cài đặt trên máy và bạn có thể sử dụng nó mọi nơi, mọi lúc.
 • android Version: 2.9
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 427

🖼️ French Dictionary cho Android 2.4 Từ điển tiếng Pháp cho Android

🖼️
 • Phát hành: Livio
 • French Dictionary for Android là từ điển tiếng Pháp offline cho người dùng Android.
 • android Version: 2.4
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.940

🖼️ Online Thesaurus for Android Từ điển từ đồng nghĩa Online cho Android

🖼️
 • Phát hành: Livio
 • Sở hữu cuốn từ điển từ đồng nghĩa online đa ngôn ngữ cho Android.
 • android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 373

🖼️ Online Dictionary for Android Từ điển online cho Android

🖼️
 • Phát hành: Livio
 • Online Dictionary for Android là ứng dụng từ điển trực tuyến với Wiktionary của nhiều ngôn ngữ phổ biến.
 • android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

🖼️ Italian Dictionary for Android Từ điển tiếng Ý cho Android

🖼️
 • Phát hành: Livio
 • Tra cứu từ vựng tiếng Ý dễ dàng với ứng dụng Italian Dictionary for Android.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 597