Online Thesaurus for Android Từ điển từ đồng nghĩa Online cho Android

Tải về
  • Đánh giá:
    1,5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 208 KB
  • Lượt xem: 404
  • Lượt tải: 373
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

Sở hữu cuốn từ điển từ đồng nghĩa online đa ngôn ngữ cho Android.

Với Online Thesaurus, người dùng sẽ có trong tay một công cụ online đa ngôn ngữ và hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ tìm kiếm từ đồng nghĩa của các từ cụ thể.

Hỗ trợ các ngôn ngữ: English, Italian, French, Spanish, German, Greek, Portuguese, Romanian và Russian.

Ứng dụng yêu cầu kết nối Internet.

Để thay đổi ngôn ngữ: người dùng phải vào thực đơn cài đặt và chọn ngôn ngữ.

Minh Lộc

Liên kết tải về